Depunere cerere online pentru autorizaţie de construire

Ȋn vederea emiterii Autorizaţiei de Construire ONLINE, documentaţia tehnică trebuie să fie prezentată integral în formă electronică cu semnătură electronică calificată, de către TOŢI specialiștii din domeniile construcţii, arhitectură și urbanism, conform prevederilor OUG 140/2020 și normele de aplicare.


Adresa:
Informatii urbanism:
 
 
 
 
 
 
 
D.T.A.C
D.T.A.D
D.T.O.E
alimentare cu apa
alimentare cu energie electrică
gaze naturale
salubritate
canalizare
alimentare cu energie termică
telefonizare
transport urban
securitatea la incendiu
protecţia civilă
sanătatea populaţiei
consolidare
extindere
schimbare destinaţie
modificare
reabilitare
 
 
Calcul plata*:
 
 
 
 
 
 
 

Fişierele sunt acceptate doar în fişiere de tip pdf.
Se pot uploada în total fişiere de maxim 250MB, cu condiţia ca un fişier să nu depăşească dimensiunea de 100MB.