Politica de confidențialitate GlobalPay

 

Precizări generale

Primăria este Operator de date cu caracter personal și își exercită această calitate în conformitate cu legea 677/2001 și cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

 

Prin prezenţa, îmi exprim în mod expres consimţământul pentru procesarea şi stocarea de către Primaria Baia Mare a datelor cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv codul numeric personal, în conformitate cu Legea nr.190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016.

 

Această declarație de confidențialitate explică modalitatea în care Primăria procesează datele cu caracter personal ale cetățeanului, cum o efectuează și în ce scopuri.

 

Scop

GlobalPay este o platformă web prin care Primăria oferă cetățenilor posibilitatea achitării online impozitelor, amenzilor și diferitelor taxe către bugetul local.

 

Orice contribuabil poate folosi Sistemul electronic de consultare și plată a taxelor și impozitelor locale GlobalPay după autentificare. Autentificarea se face pe baza unei perechi utilizator / parolă care se eliberează la ghișeele Primăriei personal, după prezentarea Cărții de Identitate. Pentru a facilita accesul la operațiunea de plată a taxelor, este inclusă opțiunea de plată fără autentificare. Pentru a putea procesa în mod corect plata și pentru a putea diminua corespunzător debitele contribuabilului, această opțiune este accesibilă prin introducerea CNP-ului (persoane fizice) respectiv CUI-ului (persoane juridice). Introducerea acestor coduri este o acțiune voluntară, liberă și implică acordul utilizatorului pentru preluarea lor de către Primărie prin GlobalPay.

 

Temei

Conform Legii 215/2001 a administrației publice locale „autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii”. Primăria colectează date cu caracter personal aparținând cetățeanului pentru a-și îndeplini obligația legală expusă mai sus. Aceste date se obțin fie în mod direct de la dvs., fie de la alte instituții publice în acord cu dispozițiile Legii 27/1994 privind impozitele și taxele locale și a Codului Fiscal.

 

Date personale procesate

  • Numele și prenumele, CNP, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon.
  • Cuantumul taxelor și impozitelor locale.
  • Bunurile imobile deținute de dvs. precum și mobile ca de exemplu autoturismul.
  • Credențiale: Parole, informații de securitate similare folosite pentru autentificare și acces la cont.

 

Cum folosim datele cu caracter personal

Primăria procesează date cu caracter personal exclusiv în scopurile reglementate prin lege, în acord cu Politica de Prelucrare a datelor cu caracter personal și respectând normele și măsurile tehnice și organizatorice de asigurare a securității și integrității acestora.

În platforma GlobalPay nu se stochează date cu caracter personal, toate aceste informații sunt stocate doar pe serverele Primăriei cu respectarea legislației în vigoare și a GDPR.

 

Datele cardului cu care se face plata se completează pe pagina securizată a procesatorului de plăți online. Confidențialitatea acestor date este garantată de standardele internaționale în vigoare. Primăria nu are acces sub nici o formă la nici o informație despre datele cardului cu care se efectuează tranzacția, datele proprietarului cardului, sumele disponibile, codurile de activare sau codurile înscrise pe card. Aceste informații sunt procesate exclusiv prin schemele de plată VISA și Mastercard.

 

Drepturile cetățeanului în calitate de persoană vizată:

Dat fiind statutul de instituție publică a Primăriei persoana ale cărei date sunt prelucrate  beneficiază de următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

 

Cookies

Platforma GlobalPay utilizează module cookie. Un cookie este un calup de informații pe care un site îl transferă în fișierul cookie al browserului, pe hard disk-ul computerului, astfel încât site-ul dvs. să își poată aminti cine sunteți. Un modul cookie va conține de obicei numele domeniului din care a venit cookie-ul, durata de viață a cookie-ului și o valoare, de obicei un număr unic generat aleator. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe site-ul nostru și ne permite, de asemenea, să îmbunătățim site-ul și serviciile noastre.

 

Aveți posibilitatea de a accepta sau de a refuza cookie-urile modificând setările din browser. Cu toate acestea, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile interactive ale site-ului nostru, dacă modulele cookie sunt dezactivate.

 

Revizuirea politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a revizui din când în când această politică sau orice parte a acesteia. Vă rugăm să consultați periodic politica privind modificările operate.